พบ 10 ความเปลี่ยนแปลงน่าใจหาย ที่จะทำให้ตระหนักเห็นสภาพ “ธรรมชาติ” ที่เป็นอยู่

0
921

หลังจากกระแส #10YearChallenge หรือการเปรียบเทียบภาพความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 10 ปีกลายเป็นเทรนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ก็มีผู้คนมากมายร่วมแชร์ภาพความเปลี่ยนแปลงของทั้งตัวเองและสิ่งต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่สามารถสะท้อนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกได้อย่างปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชมความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆ บนโลก ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ ปัญหาการทำลายธรรมชาติ และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ที่มนุษย์ควรหันมาตระหนักและแก้ไขอย่างจริงจังสักที

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลกกำลังเสื่อมโทรมลงทุกวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งธรรมชาติในทะเลอย่างเช่นแนวปะการังที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ก็ถูกทำลายและทำให้เสียหายไปจากเดิมมากอย่างน่าตกใจ

ภาพความเปลี่ยนแปลงที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ระยะเวลา 10 ปี แต่เป็นระยะเวลา 100 ปี แต่ก็เป็นภาพที่น่าใจหายมาก เมื่อก้อนน้ำแข็งที่เคยมีขนาดใหญ่ยักษ์ได้ละลายหายไปจนเหลือเพียงภูเขาที่อยู่เบื้องหลัง

ปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งภาครัฐและความร่วมมือของภาคเอกชน เพราะต้นไม้นั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์อย่างเรา

ภาพน่าสลดใจของหมีขาวหรือหมีขั้วโลกที่เคยแข็งแรงและอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันกลับเริ่มผอมโซและล้มตายไปมาก เพราะมันขาดแคลนแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อน

ภาพของน้ำแข็งจากนอกโลกที่ช่วยยืนยันให้รู้ว่าปัญหาภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ใช่ปัญหาที่ผู้คนตื่นตระหนกหรือตื่นตูมกันไปเอง แต่มันกำลังส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้อยู่จริงและเห็นได้อย่างชัดเจน

ทะเลสาบชาด ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ 4 ประเทศในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ชาด ไนเจอร์ ไนจีเรีย และแคเมอรูน เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เคยครอบคลุมพื้นที่กว่า 400,000 ตารางกิโลเมตร แต่ปัจจุบันลดเหลือเพียง 20,800 ตารางกิโลเมตร และในฤดูแล้งก็มีพื้นที่เหลือเพียง 10,000 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น

พื้นที่ในเขตของรัฐรอนโดเนีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ที่เคยเป็นป่าฝนขนาดใหญ่กว่า 200,000 ตารางกิโลเมตร แต่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่ป่าถูกทำลายไปมากที่สุดในแอมะซอน

แม่น้ำและทะเลสาบหลายแห่งทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะแห้งแล้งและธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เห็นได้ชัดจากภาพถ่ายสองภาพนี้ เป็นภาพของทะเลสาบ Oroville รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดจนนักวิจัยสามารถบันทึกภาพของลิงที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมาได้ กลายเป็นพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและถูกทำลายจนไม่เหลือซากในระยะเวลาเพียง 10 ปี

ภาพที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง เป็นภาพของขวดพลาสติกที่อยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าธรรมชาติใด และมันจะคงอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกเป็นเวลานับร้อยๆ ปี

ที่มา: boredpanda