เผยลักษณะนิสัยและภาพลักษณ์ ที่สามารถรับรู้ได้ผ่าน “เสียง” ของผู้คน

0
548

เสียงของมนุษย์เรานั้นมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากมันจะถูกใช้ในการสื่อสารและสามารถทำให้เราแยกอัตลักษณ์ของบุคคลได้แล้ว บางครั้งเสียงยังสามารถบ่งบอกลักษณะ นิสัย หรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าของเสียงได้ด้วย

ความจริงน่าสนใจ ลักษณะ นิสัย หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของบุคคลที่เราสามารถบอกได้จากการฟัง “เสียงพูด” ของเขาหรือเธอเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอกไปจนถึงนิสัยใจคอของพวกเขา

เสียงสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของคนเราได้ว่าเป็น Extrovert คนที่ชอบเข้าสังคม หรือ Introvert คนที่ชอบเก็บตัว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลียนเสียงของคนที่เป็น Introvert และ Extrovert ให้ผู้เข้ารับการทดลองได้ฟัง พบว่าสามารถบอกได้ว่า Extrovert นั้นจะพูดเสียงดังและพูดเร็ว ส่วน Introvert จะพูดเสียงเบาและพูดช้า

เสียงสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจหรือหวาดระแวงเราได้เช่นกัน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมานเลย เพราะแค่ฟังเนื้อเสียงจากคำทักทายคำเดียวเท่านั้นก็ทำให้คนตัดสินใจได้แล้ว โดยจากการทดสอบพบว่าคนส่วนใหญ่เลือกเสียงของผู้ชายที่ขึ้นเสียงสูงตอนท้ายคำและผู้หญิงที่ลงเสียงต่ำตอนท้ายคำว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือ

นอกจากนิสัยใจคอหรือความน่าเชื่อถือแล้ว เสียงยังสามารถบอกลักษณะภายนอกของคนเราได้ด้วย นั่นก็คือความสูง โดยมีการทดลองให้คนแยกเสียงของคนที่ตัวสูงที่สุด และให้เรียงลำดับความสูงของเจ้าของเสียงแต่ละเสียง พบว่าคนส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าเสียงใดคือเสียงของคนที่ตัวสูงกว่า เนื่องจากพวกเขามักจะมีเสียงใหญ่และทุ้มต่ำ

นอกจากประจำเดือนและฮอร์โมนของสุภาพสตรีจะมีผลต่อสภาพร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกของพวกเธอแล้ว เชื่อหรือไม่ว่ามันยังมีผลต่อเสียงของพวกเธอด้วย โดยผู้หญิงที่มีภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าจะเสียงสูงกว่าคนอื่นๆ

เสียงสามารถบอกความแข็งแกร่งของเราได้เช่นกัน จากการทดลองหนึ่งที่ให้ผู้ชายพูดภาษาถิ่นของพวกเขา จากนั้นก็พูดภาษาอังกฤษ และทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย พบว่าชายที่แข็งแรงกว่าจะมีเสียงทุ้มลึกกว่าด้วย

เสียงยังส่งผลต่อหน้าที่การงานรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพของเราด้วย โดยคนที่มีเสียงแบบ Vocal Fry หรือเสียงแหบต่ำจนไม่น่าฟัง มักจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่น่าสนใจ และเมื่อไปสมัครงานก็มักจะไม่ได้รับเลือก

นอกจากลักษณะนิสัยหรือลักษณะภายนอกแล้ว เสียงยังบ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้ด้วย โดยเฉพาะโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) ที่ผู้ป่วยจะพูดช้า เบา หายใจสั้นลง และพูดเป็นเสียงโทนเดียว

ที่มา: brightside