สะท้อนมุมมองระบบจราจรของแต่ละประเทศ ที่มุ่งให้ผู้ใช้รถยึดหลักความปลอดภัย

0
227

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันหลายอย่าง แม้แต่กฎหมายของแต่ละประเทศก็ยังแตกต่างกัน ทำให้ผู้คนในแต่ละประเทศมีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้รถใช้ถนน

การใช้รถใช้ถนนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมาก ในบางประเทศผู้คนนั้นเคร่งครัดกับกฎจราจรเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

เมื่อผู้ที่มีประสบการณ์การใช้รถใช้ถนนในต่างประเทศ ได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่พวกเขาได้พบเจอ เพราะในแต่ละประเทศนั้นมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และผู้คนก็มีความเคารพกฎจราจรในระดับที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มักจะทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นรู้สึกประหลาดใจและประทับใจอยู่เสมอ เพราะรถทุกคันจะต้องหยุดรถเมื่อเห็นป้ายหยุด ไม่ว่าจะมีรถคันอื่นหรือมีคนเดินข้ามถนนหรือไม่ เมื่อมีป้ายหยุดชาวอเมริกันก็จะจอดรถจนแน่ใจว่าปลอดภัยจึงจะไปต่อได้ เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นเอง

ผู้คนในประเทศญี่ปุ่นก็มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากเช่นกัน ชาวญี่ปุ่นนั้นเคารพกฎหมายอยู่แล้ว พวกเขาจึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมื่อเห็นป้ายหยุด ชาวญี่ปุ่นก็จะจอดรถทันทีเช่นเดียวกับชาวอเมริกัน

นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากประเทศไทย ก็คือไม่มีการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หลายคนชินกับการที่เราสามารถเลี้ยวซ้ายไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรถสัญญาณไฟ แต่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องรอสัญญาณไฟก่อนเสมอ

นอกจากนี้ก่อนจะเลี้ยวก็ต้องใช้ความระมัดระวัง ถึงแม้ไฟจะเขียวแล้ว แต่ก็อาจจะมีคนเดินข้ามหรือมีรถจักรยานข้ามถนน ซึ่งคนขับรถก็ต้องจอดให้คนเดินถนนหรือรถจักรยานไปก่อน จึงทำให้พวกเขาใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

ที่มา: Pisek Sanitthangkoon, GoGraph Japan