รวมบทเรียนที่พ่อแม่ควรสอนให้กับลูกน้อย เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนรักษ์โลก

0
1085

เด็กคือวัยที่ใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสา พวกเขาสามารถเรียนรู้ จดจำ และซึมซับสิ่งต่างๆ ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรสอนลูกหลานของตนเองตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญอย่างการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจิตสำนึกที่เราควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก เพราะในวัยเด็กนั้นคนเราสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับเรื่องต่างๆ ได้ดีกว่ามาก เมื่อเติบโตขึ้นมาเด็กๆ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทำสิ่งดีเพื่อโลกของเรา ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจึงควรสอนและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับลูกหลานนับตั้งแต่วันนี้ ด้วย 9 วิธีที่ง่ายและได้ผลดีเยี่ยม

โซเชียลมีเดียกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเด็กๆ ยุคใหม่ และในเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อาจห้ามได้ ก็ควรส่งเสริมให้พวกเขาใช้มันอย่างมีประโยชน์ อย่างเช่นใช้เพื่อช่วยโลกหรือเพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านอินเทอร์เน็ต

บางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั้นจะกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเมื่อเราโตขึ้น ดังนั้นถ้าเด็กๆ ตระหนักถึงปัญหาตั้งแต่แรก อย่างเช่นการใช้รถยนต์หรือยวดยานพาหนะที่อาจเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะมีความระมัดระวังและรอบคอบในการเลือกซื้อรถหรือการใช้รถด้วย

ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยใกล้ตัวเรา ยกตัวอย่างเช่นเราทุกคนสามารถช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการประหยัดการใช้น้ำ พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กๆ ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อย

เด็กๆ แทบทุกคนนั้นรักสัตว์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับสัตว์โลกนานาชนิด และควรสอนให้พวกเขาดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและความเอาใจใส่ เพราะสัตว์เองก็มีชีวิตและมีคุณค่าไม่ต่างจากมนุษย์เลย

การรียูสหรือรีไซเคิลของใช้ต่างๆ นั้นสามารถได้รับการปลูกฝังจนกลายเป็นนิสัยที่เราทำจนชินได้ และมันจะยิ่งทำได้ง่ายกว่าถ้าคนเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก พฤติกรรมการแยกขยะหรือรีไซเคิลของต่างๆ ก็จะติดตัวพวกเขาไปจนโต

พฤติกรรมการรับประทานอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนได้ยากเมื่อเราโตขึ้น การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่เด็กจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากจนเกินไป เพราะนอกจากจะไม่ดีต่อร่างกายของเราแล้วยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

การปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยโลกเท่านั้น แต่มันยังเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนานและทำให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย และการปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็จะทำให้พวกเขามีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นอกจากการประหยัดน้ำแล้ว การประหยัดไฟก็เป็นสิ่งที่ควรสอนตั้งแต่เด็กเช่นกัน เพื่อให้มันกลายเป็นพฤติกรรมที่พวกเขาทำจนคุ้นเคย และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้เสมอ

เด็กๆ ทุกคนต่างก็เคยเก็บขยะ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นการถูกลงโทษ และจะดีกว่ามากถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์สอนให้พวกเขาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการช่วยกันเก็บขยะด้วย

ที่มา: brightside