รวมการค้นพบของนาซ่า เกี่ยวกับดวงดาวที่คล้ายกับโลกเรามากที่สุด

0
1331

การค้นพบมนุษย์ต่างดาวหรือดาวที่คล้ายกับโลกนั้นเป็นเป้าหมายของมวลมนุษย์ชาติมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ค้นพบสิ่งเหล่านั้น แต่ก็มีความหวังเพราะดาวบางดวงนั้นดูคล้ายกับโลกของเรามากอย่างไม่น่าเชื่อ

การค้นพบของเหล่านักวิทยาศาสตร์ นักบินอวกาศ และผู้เชี่ยวชาญขององค์การนาซ่า ที่ทำให้เรายังมีความหวังว่าอาจจะมีดาวบางดวงที่เราทุกคนสามารถอพยพไปใช้ชีวิตอยู่ได้ หรืออาจถึงขั้นมีสิ่งมีชีิวิตอื่นอาศัยอยู่แล้วเลยทีเดียว

Teegarden’s Star b ดาวแคระแดงชนิดหนึ่งในกลุ่มดาวราศีเมษ ห่างจากระบบสุริยะเป็นระยะทางประมาณ 12 ปีแสง เพิ่งถูกค้นพบในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมา และจากภายนอกพบว่าดูคล้ายกับโลกถึง 95%

TRAPPIST-1e หรือ 2MASS J23062928-0502285 เป็นดาวฤกษ์แคระเย็นจัด ตั้งอยู่ห่างออกไป 39.5 ปีแสง อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ มีความคล้ายคลึงกับโลกมากถึง 95% เช่นเดียวกัน

TRAPPIST-1d ดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบดาวแคระขาว ห่างจากโลก 40 ปีแสงถูกค้นพบโดยการใช้วิธีตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความคล้ายกับโลกของเราถึง 89%

Kepler-438b ดาวเคราะห์นอกระบบ มีแนวโน้มว่าจะเป็นหิน ถูกค้นพบโดยยานอวกาศเคปเลอร์ของ NASA นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบนพื้นผิวดาวน่าจะมีของเหลว มีความคล้ายกับโลก 88%

Proxima Centauri b พร็อกซิมาคนครึ่งม้า บี ดาวเคราะห์นอกระบบในเขตอาศัยได้ โคจรรอบดาวฤกษ์พร็อกซิมาคนครึ่งม้ ะถือเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ห่างจากโลกราว 4.2 ปีแสง มีความคล้าย 87%

Kepler-442b ดาวเคราะห์นอกระบบ ถูกค้นพบโดยยานอวกาศเคปเลอร์เช่นเดียวกับ Kepler-438b อยู่ห่างออกไปจากโลกมากถึง 1,206 ปีแสง เชื่อว่ามีความใกล้เคียงกับโลกถึง 84% เลยทีเดียว

EPIC 201238110.02 อยู่ห่างจากโลก 522 ปีแสง อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวหญิงสาว

Teegarden’s Star c ดาวแคระแดงชนิด M ระยะห่างประมาณ 12 ปีแสงจากระบบสุริยะ เชื่อว่าบนพื้นผิวของดาวน่าจะมีน้ำหรือน้ำแข็ง มีความคล้ายคลึงกับโลกของเราประมาณ 68%

Wolf 1061c ดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบในเขตที่อยู่อาศัยของดาวแคระสีแดง Wolf 1061  ในกลุ่มดาว Ophiuchus ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 13.8 ปีแสง มีความใกล้เคียงกับโลกอยู่ที่ 76%

Ross 128 b ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นหิน โคจรรอบในเขตที่อยู่อาศัยภายในของดาวแคระแดง Ross 128 ที่ระยะทางประมาณ 11 ปีแสงจากโลก มีความคล้ายกับโลก 86%

ที่มา: brightside