โรงเรียนเปิดหลักสูตร “วิชาสอนงานบ้าน” เพื่อแสดงว่าผู้ชายก็ควรทำงานบ้านได้

0
597

การทำงานบ้านนั้นเป็นงานขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ที่บ้าน แต่ถึงอย่างนั้นการนำทักษะการทำงานบ้านในรูปแบบต่างๆ มาสอนในโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับทุกคน

เมื่อโรงเรียนแห่งหนึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสอนเด็กๆ ให้สามารถทำงานบ้านได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง และสามารถทำได้เหมือนกันทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่างานประเภทนี้ต้องเป็นงานสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้น

โรงเรียน Montecastelo School ในเมือง Vigo ประเทศสเปน ได้เพิ่มหลักสูตรการสอนทำงานบ้านให้กับเด็กๆ นักเรียนของพวกเขา เพื่อให้เด็กผู้ชายเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า การทำงานบ้านนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิง

หลายคนอาจมีความเข้าใจแบบผิดๆ ว่าการทำงานบ้านนั้นเป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องทำงานบ้าน ทั้งที่จริงๆ แล้วทุกคนในบ้านควรร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตในบ้านเหมือนกันทั้งหมด

หรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบต่างๆ อย่างเช่นท่อน้ำ ก็เป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงเองควรเรียนรู้เอาไว้เช่นกัน เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ในยามจำเป็น

การทำงานบ้านเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต การเรียนรู้การทำงานต่างๆ ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยเองได้

ทางโรงเรียนได้เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาระหว่างที่กำลังหาทางทำให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ จึงเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างเช่นงานบ้านที่ต้องทำกันอยู่ทุกวัน

เด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพื่อให้เข้าใจว่าคนทุกเพศนั้นเท่าเทียมกัน และงานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเท่านั้น เพราะปัจจุบันผู้หญิงเองก็ทำงานนอกบ้านแล้ว ผู้ชายจึงสามารถช่วยงานในบ้านได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา: brightside