สัญญาณของความสัมพันธ์ ที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของเราเลย

0
963

ถึงแม้ว่าเราจะรักคนรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อน หรือญาติพี่น้อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็ต้องการให้อีกฝ่ายนั้นรักและเคารพเราเช่นเดียวกัน และน่าเศร้าที่บางครั้งเราก็ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทน

8 สัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่า ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก เพราะว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายรักและเคารพพวกเขา โดยที่อีกฝ่ายนั้นไม่เห็นคุณค่าของเราเลย

เมื่อเราต้องอธิบายให้ตนอื่นเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งที่เราทำให้กับพวกเขาตลอดเวลา เพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง และไม่รู้สึกว่าคนอื่นนั้นมองเห็นคุณค่าของตัวเราหรือสิ่งที่เราทำนั่นเอง

เมื่อเรารู้สึกว่าคำบอกรักและการกระทำนั้นไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน บางคนอาจจะพูดคำว่ารักออกมาได้ง่ายๆ แต่คำเหล่านั้นอาจไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าหากว่าการกระทำของพวกเขาไม่ได้แสดงออกถึงความรัก

เมื่อเป้าหมายของเราไม่มีคุณค่าหรือสำคัญเท่ากับคนอื่น ทุกคนนั้นมีชีวิตเป็นของตัวเอง และมีเป้าหมายหรือทางเดินของตัวเองเช่นกัน แต่บางครั้งผู้คนรอบข้างกลับไม่แคร์เป้าหมายหรือความสำเร็จในชีวิตของเราเลย

เมื่อเรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราให้และสิ่งที่เราได้รับ ความรักและความสัมพันธ์คือการให้และการรับ ไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้หรือเสียสละตลอดเวลา ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาแต่ได้เสมอ

เมื่อเรารู้สึกเศร้าหรือคิดถึงอีกฝ่ายเมื่อต้องแยกจากกัน แต่พวกเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันเลย ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงออกร่วมกัน ถ้ามีฝ่ายเดียวที่รู้สึกก็อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีอีกแล้ว

เมื่อผู้คนรอบข้างนั้นคอยแต่จะให้เราทำสิ่งต่างๆ ให้กับพวกเขาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งที่ทำให้เราลำบาก ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นกำลังเอาเปรียบเราอยู่

เมื่อวันสำคัญในชีวิตของเรามักถูกมองข้าม ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันครบรอบหรือวันสำคัญต่างๆ เท่ากัน แต่ก็ไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สนใจอยู่ฝ่ายเดียว ส่วนอีกฝ่ายก็ถูกละเลยอยู่เสมอ

เมื่อเราอิจฉาความสัมพันธ์ของคนอื่น บางครั้งความอิจฉาก็เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจของเราเอง แทนที่จะอิจฉาคนอื่น สิ่งที่ควรทำคืนหันกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ของเรา

ที่มา: brightside