12 ฉากจากภาพยนตร์ดัง กับจุดที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการฉายในแต่ละประเทศ

0
223

ถึงแม้ว่าภาพยนตร์บางเรื่องจะถูกฉายไปทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าภาพยนตร์ที่ถูกนำไปฉายในแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดทุกอย่างที่เหมือนกัน เพราะบางอย่างก็ถูกดัดแปลงจนมีบางฉากบางตอนที่แตกต่างกันออกไป

12 ฉากจากภาพยนตร์เรื่องดังที่ถูกฉายไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาและเรื่องราวส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางฉากบางตอนให้มีความแตกต่างกัน จนดูแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ฉากหลังของ Buzz Lightyear ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Toy Story 2 ในเวอร์ชันที่ฉายในสหรัฐอเมริกามีฉากหลังเป็นรูปธงชาติสหรัฐฯ ส่วนในเวอร์ชันที่ฉายในประเทศอื่นก็เปลี่ยนเป็นรูปแผนที่โลก

ตอนจบของภาพยนตร์เรื่อง Pride and Prejudice ในเวอร์ชันที่ฉายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น 2 ตัวละครหลักได้จูบกัน แต่เวอร์ชันที่ฉายในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนให้ตรงตามหนังสือต้นฉบับมากกว่า

คัพเค้กของ Randall ในภาพยนตร์เรื่อง Mosters University ในเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่ในเวอร์ชันที่ฉายทั่วโลกได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปหน้ายิ้ม

รายการสิ่งที่ต้องทำของ Captain America ในภาพยนตร์เรื่อง Captain America: The Winter Soldier จากเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ข้อความที่ Jack Torrance พิมพ์ลงไปในภาพยนตร์เรื่อง The Shining ในภาพยนตร์ที่ฉายในแต่ละประเทศก็ได้ถูกแปลให้เป็นแต่ละภาษาที่แตกต่างกัน

ร้านอาหารในภาพยนตร์เรื่อง Demolition Man ต้นฉบับดั้งเดิมนั้นเป็น Taco Bell แต่ผู้กำกับก็ได้เปลี่ยนให้เป็นร้านที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากกว่าอย่าง Pizza Hut

ฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 3 เป็นฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศจีนโดยเฉพาะ และไม่ปรากฏในภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศอื่น

เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Ratatouille เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศฝรั่งเศสจึงใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด แต่เมื่อนำไปฉายในประเทศอื่นก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากคัพเค้กของ Randall จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปในฉากแรก เมื่อคัพเค้กมาอยู่บนใบหน้าของ Randall ลวดลายของคัพเค้กในภาพยนตร์ที่ฉายในสหรัฐฯและทั่วโลกก็มีความแตกต่างกันด้วย

ตัวละคร Minty Zaki ในภาพยนตร์เรื่อง Wreck-It Ralph ได้แรงบันดาลใจมาจากนักแอนิเมชันชาวญี่ปุ่นชื่อดัง และเมื่อภาพยนตร์ถูกฉายในญี่ปุ่นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น Minty Sakura

ป้ายในภาพยนตร์เรื่อง Monsters University ในเวอร์ชันสหรัฐอเมริกานั้นเป็นป้ายภาษาอังกฤษ แต่ในเวอร์ชันที่ฉายในประเทศอื่นได้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์แทน

ศัตรูของ Mr. Incredible ในภาพยนตร์เรื่อง The Incredibles ในเวอร์ชันดั้งเดิมมีชื่อว่า Bomb Voyage มาจากสำนวนที่แปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แต่ในเวอร์ชันฝรั่งเศสได้ถูกเปลี่ยนเป็น Folamour ที่แปลว่าคลั่งรัก

ที่มา: brightside