รวมบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับ “ความรัก” ที่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจตั้งแต่เด็ก

0
1116

การทำความเข้าใจในเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้กระทั่งกับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นการสอนให้เด็กๆ เข้าใจความรักและการแสดงความรักที่ถูกต้องจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีข้อควรระวังมากมายหลายประการด้วยกัน

เด็กๆ สามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่สวยงามได้จากนิทานหรือเทพนิยายมากมายหลายเรื่องด้วยกัน แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ความรักไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวที่ต้องช่วยกันสอนให้เด็กๆ เข้าใจพื้นฐานของความรัก และไม่ทำอะไรที่เป็นการทำร้ายคนที่พวกเขารักหรือตัวเอง

สอนให้เด็กๆ รู้ว่า การทำร้าย กลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบกันนั้นไม่ใช่ความรัก อย่าสอนว่าที่ใครบางคนแกล้งพวกเขาก็เพราะรู้สึกชอบหรือรักกัน เพราะการปล่อยให้เด็กๆ เข้าใจว่าการทำร้ายกันคือความรักนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลย

สอนให้เด็กๆ เข้าใจตั้งแต่แรกว่าความรักนั้นมีทั้งเรื่องราวของการให้และการรับ อย่าสอนให้เด็กๆ เอาแต่ได้เพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะแบ่งปันความรักรวมไปถึงสิ่งอื่นให้กับบุคคลที่พวกเขารักด้วยเช่นกัน

สอนให้เด็กๆ รู้ว่าการรักคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องรักตัวเองน้อยลง พ่อแม่หลายคนสอนให้เด็กๆ รู้จักแต่การให้และเสียสละ จนบางครั้งพวกเขาก็เสียสละความรักตัวเองและความเป็นตัวเองไปเพื่อมอบความรักให้กับผู้อื่น

นอกจากความรักแล้วการเคารพซึ่งกันและกันก็สำคัญไม่แพ้ความรักเลย สอนให้เด็กๆ รู้ว่าความรักและความเคารพเป็นสิ่งที่ควรควบคู่มาด้วยกัน และความรักที่ไม่มีความเคารพกันและกันนั้นอาจกลายเป็นพิษร้ายแทน

การสอนให้เด็กๆ รู้จักรักและเสียสละให้กับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดี แต่ต้องสอนให้พวกเขารู้จักรักตัวเองมาเป็นอันดับแรก เพราะการรักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยวิธีการที่ไม่กลายเป็นความเห็นแก่ตัว

นิทานหรือเทพนิยายหลายเรื่องสอนให้เด็กๆ เข้าใจว่ารักแท้นั้นจะจบลงอย่างสวยงามและคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์ แต่โลกแห่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้น พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กๆ เข้าใจในสัจธรรมและรู้จักปล่อยวางตั้งแต่เนิ่นๆ

แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาควรที่จะเข้าใจว่าบางครั้งรักแท้ก็ไม่อาจคงอยู่ไปชั่วนิรันทร์ แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรารักใครจริงๆ เราก็ต้องใช้ความพยายามในการทำให้ความรักนั้นยั่งยืนและยาวนานที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้

ความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ และไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พ่อแม่ควรสอนให้เด็กๆ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความผิดหวังในเรื่องต่างๆ ด้วย

ความรักนั้นมีหลายรูปแบบ ทำให้บางครั้งความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไป แต่ควรสอนให้เด็กๆ เข้าใจว่ารักแท้และรักที่ดีคือรักที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองและคนที่เรารัก

การสอนให้ลูกๆ อยู่กับความเป็นจริงนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ โดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดที่เกิดจากสื่อต่างๆ จึงควรสอนเด็กๆ ว่ารักไม่ได้มีแต่สายรุ้ง ผีเสื้อ หรือความงดงามเสมอไป

ที่มา: brightside