รวมสิ่งที่ผู้ปกครองมักสอนเด็กๆ แต่ตนเองกลับทำในสิ่งที่ย้อนแย้ง

0
194

ถึงแม้ว่าผู้ปกครองบางคนจะมีความตั้งใจดีในการอบรมสั่งสอนลูกน้อยของพวกเขา แต่พฤติกรรมและการแสดงออกของพ่อแม่นั้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่งก็ทำให้เด็กๆ นั้นสับสนและซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นไปอย่างไม่รู้ตัว

สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนได้อบรบสั่งสอนลูกน้อยของตนเอง ในขณะที่พวกเขานั้นทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดความสับสน ไม่เข้าใจ และอาจจะซึมซับพฤติกรรมที่มีความย้อนแย้งเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้

พ่อแม่ทุกคนสอนลูกไม่ให้เป็นพูดโกหกหลอกลวงผู้ใหญ่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำ แต่ในทางกลับกันพ่อแม่กลับพูดโกหกอยู่บ่อยครั้ง เป็นการไม่เคารพกฎที่พ่อแม่ตั้งขึ้นมาเองและทำให้พวกเขาเกิดความสับสน

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสอนให้เด็กๆ ฝึกนอนคนเดียวตั้งแต่ยังอายุน้อย ซึ่งก็มีผลดีหลายอย่าง แต่บางครั้งอาจทำให้เด็กๆ เกิดความสับสนและไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้ใหญ่จึงนอนในห้องเดียวกันได้

การสอนเด็กๆ ให้รับประทานอาหารและของว่างเป็นเวลานั้นเป็นการสร้างนิสัยที่ดีและส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของพวกเขา แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นเวลาด้วยเช่นกัน

การใช้โทรศัพท์มากเกินไปนั้นส่งผลเสียหลายอย่าง แต่ในขณะที่พ่อแม่สอนเด็กๆ ว่าไม่ควรเล่นนานเกินไป พวกเขากลับเป็นฝ่ายจดจ่ออยู่กับหน้าจอมือถือเสียเอง

พ่อแม่บางคนนั้นปกป้องลูกมากจนเกินไปในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้า อย่างเช่นการให้สวมเสื้อผ้าหนาๆ แม้เด็กๆ จะบ่นว่าร้อน และไม่ปล่อยให้พวกเขาเลือกเอง แต่ในทางกลับกันพ่อแม่กลับมีสิทธิ์เลือกสวมใส่อะไรก็ได้

เมื่อสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันสิ่งของกับพี่น้องของตนเองหรือผู้อื่นแล้ว พ่อแม่ก็ควรจะทำแบบนั้นด้วยเช่นกัน ถ้าไม่ต้องการให้เด็กๆ ทำอะไรบางอย่างก็ไม่ควรใช้เหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงความไม่อยากแบ่งปันของพ่อแม่

พ่อแม่หลายคนสอนเด็กๆ ให้ทำตามคำสั่งอย่างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่กลับหาข้ออ้างสำหรับสิ่งต่างๆ ที่ตกลงหรือพูดคุยกันไว้แล้ว ซึ่งทำให้เด็กๆ สับสนและน้อยใจได้

อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่พ่อแม่บางคนกลับไม่สนใจความรู้สึกของลูกและอ้างความเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ตนเองนั้นเรียกร้องให้เด็กๆ สนใจความรู้สึกของพ่อแม่อยู่ฝ่ายเดียว

ถ้าต้องการสอนให้ลูกๆ ขยันหมั่นเพียร พ่อแม่ก็ควรแสดงความขยันหมั่นเพียรออกมาด้วยเช่นกัน เพราะการทำให้ดูเป็นตัวอย่างย่อมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีกว่าคำพูดลอยๆ

การสอนให้ลูกกล้าแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่พ่อแม่บางคนกลับกดดันลูกๆ มากจนเกินไป ในขณะที่ตนเองก็ยังไม่กล้าแสดงออกด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงไม่ควรกดดันพวกเขา แต่ควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเช่นกัน

ความกังวลเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่ขณะที่พ่อแม่หลายคนบอกเด็กๆ ว่าอย่ากังวล ตนเองก็แสดงความกังวลออกมาในทุกๆ เรื่อง

ที่มา: brightside