ความสองมาตรฐานของพ่อแม่ ในการสอนและปฏิบัติที่ทำให้ลูกรู้สึกคาใจ

0
181

พ่อแม่ผู้ปกครองมักสอนลูกๆ ของตนเองว่าให้ทำตามสิ่งที่พ่อแม่บอก ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทำ ซึ่งถ้าไม่ได้คิดอะไรมากมันก็อาจจะฟังดูเหมือนคำสอนที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำแบบนี้อาจเป็นการกระทำที่ไม่ส่งผลดีต่อลูกๆ เลย

การใช้มาตรฐานสองแบบในการตัดสินคนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เด็กๆ เองก็เช่นกัน พวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่าพ่อแม่นั้นใช้มาตรฐานเดียวกันกับตนเองและคนอื่นหรือไม่ ดังนั้นเมื่อพ่อแม่อยากให้ลูกทำอะไร พวกเขาก็ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และไม่ควรทำสิ่งต่อไปนี้ที่จะทำให้ลูกเกิดความสับสนและไม่มั่นใจในตนเองหรือการใช้ชีวิตได้

พ่อแม่หลายคนสอนลูกๆ ว่าไม่ควรติดสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากจนเกินไป แต่พวกเขาเองกลับใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่มีเวลาให้กับลูกๆ เลย

การสอนให้เด็กๆ เคารพและให้เกียรติผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดี รวมถึงการช่วยเหลือหรือเสียสละให้กับคนที่อ่อนแอกว่า แต่พอ่แม่ก็ไม่ควรลืมว่าควรทำแบบนั้นเป็นตัวอย่างด้วยเช่นกัน

พ่อแม่บางคนสอนให้ลูกๆ เชื่อฟังคำสั่งและเคารพพวกเขา แต่ตนเองกลับไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และตัดสัมพันธ์กับพ่อแม่ของตนเอง ซึ่งลูกๆ นั้นมักจะซึมซับการกระทำของพ่อแม่มากกว่าคำพูดเสมอ

ใครๆ ก็อยากให้ลูกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ แต่ในบางครั้งเมื่อพ่อแม่ห้ามลูกรับประทานขนม พวกเขาเองกลับแอบกินขนมอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้

ถ้าต้องการสอนให้ลูกทำสิ่งใด ตัวพ่อแม่เองก็ควรทำได้เช่นเดียวกัน อย่างเช่นการบอกให้ลูกใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ แต่ในทางตรงข้ามพ่อแม่กลับเอาแต่ดูโทรทัศน์ตลอดเวลา

พ่อแม่หลายคนลงโทษหรือตักเตือนลูกๆ เมื่อพวกเขาพูดจาไม่ดี แต่อาจลืมไปว่าเด็กๆ ที่ยังไร้เดียงสานั้น ได้เรียนรู้คำพูดที่ไม่ดีมาจากพวกเขาเอง

การสอนให้ลูกเคารพกฎนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกฎหมายหรือกฎจราจร แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องทำแบบนั้นด้วย ไม่ใช่เป็นฝ่ายแหกกฎเสียเอง

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกมีความสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน อย่างเช่นการดูแลรูปร่างและสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แต่อย่าลืมว่าพ่อแม่เองก็ต้องดูแลตัวเองเป็นตัวอย่างด้วยเสมอ

พ่อแม่อาจคาดหวังในตัวลูกให้พวกเขามุ่งมั่นและทำตามความฝัน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าพ่อแม่เองคือตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ลูกๆ จะยึดเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต

ทุกคนล้วนอยากให้คนอื่นพูดความจริงกับตนเอง แต่พวกเขากลับไม่เคยรักษาคำพูด พ่อแม่ก็เช่นกัน เมื่อสอนให้ลูกๆ ไม่พูดโกหก พ่อแม่ก็ไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงด้วย

การให้ลูกๆ เรียนภาษาต่างประเทศเป็นความรู้ติดตัวนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เด็กๆ จะมีแรงบันดาลใจได้มากขึ้นถ้าหากว่าพ่อแม่เองก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

เด็กๆ อาจเกิดความสับสนได้ถ้าหากว่าพ่อแม่นั้นสอนพวกเขาว่าห้ามพูดกับคนแปลกหน้า แต่พ่อแม่กลับพูดกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา จึงควรให้เหตุผลและทำความเข้าใจกับเด็กๆ อย่างถูกต้อง

ถ้าเด็กๆ เติบโตขึ้นมาในบ้านที่รักษาความสะอาด โดยพวกเขาเองก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ พวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีวินัยและรักษาความสะอาดเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสอนอะไรมากเลย

การที่พ่อแม่ให้เหตุผลกับเด็กๆ ว่าควรนอนเร็วเพื่อสุขภาพ อาจทำให้เด็กๆ สับสนและไม่เข้าใจเมื่อพ่อแม่เองก็นอนดึกอย่างไม่สนใจสุขภาพเช่นกัน

การซุบซิบนินทานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่พ่อแม่เองก็มักจะสอนลูกๆ ไม่ให้ทำแบบนั้น แต่จริงๆ แล้วพวกเขาก็อาจจะเลียนแบบมาจากการกระทำของพ่อแม่เองก็ได้

ที่มา: brightside