เหตุผลที่เราไม่สามารถจดจำเรื่องราวในวัยเด็ก ตอนที่ยังอายุน้อยกว่า 4 ขวบได้มากนัก

0
373

ชีวิตในวัยเด็กนั้นมีอิทธิพลจนทำให้เรากลายเป็นเราในทุกวันนี้ แต่เรื่องแปลกก็คือถึงแม้ว่าชีวิตในวัยเด็กนั้นจะส่งผลต่อเรามาก แต่เราแทบจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะอายุครบ 4 ขวบได้เลย

ถ้าให้ผู้ใหญ่มานั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะอายุครบ 4 ขวบ คงมีแค่ไม่กี่เหตุการณ์ที่ผุดขึ้นมาในความทรงจำ แตกต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มโตแล้วที่ทุกคนจดจำได้มากกว่า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญหลายด้านก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนพบ 4 ความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมา

การที่ความทรงจำในวัยเด็กของเราหายไปนั้นมีชื่อเรียกว่า Childhood Amnesia คือเรามักจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอายุ 4 ขวบไม่ได้ และนักวิจัยยังได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากความทรงจำของผู้ใหญ่และพบว่า เด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบจะจำเรื่องก่อนหน้านั้นได้ 60% ส่วนเด็กอายุ 8-9 ขวบจะจำได้เพียง 40% เท่านั้น

ทฤษฎีแรกเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร เด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ขวบยังไม่สามารถพูดหรือเข้าใจคำต่างๆ ได้มากนัก จึงไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้จำไม่ได้และไม่สามารถนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

ทฤษฎีต่อมาเกี่ยวกับร่างกายของเรา เนื่องจากสมองของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้ไม่มีความจำอาศัยเหตุการณ์ (episodic memory) เป็นความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวประวัติของตนเองที่เราสามารถระลึกได้อย่างชัดแจ้ง

พ่อแม่ก็อาจจะมีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าความทรงจำในวัยเด็กของเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ หลังจากพูดคุยกับพ่อแม่และพวกเขาบอกว่าจริงๆ แล้วเหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิด

นักจิตวิทยาเด็กเผยว่า เด็กสามารถจดจำเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงได้ดีกว่าเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ ดังนั้นถ้าเราจดจำบางอย่างได้ก็เป็นเพราะมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรามาก

ที่มา: brightside