รวมหลักคิดจิตวิทยา ที่มาจากพฤติกรรมการเช็คมือถือของแฟน

0
603

พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจิตวิทยาด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ที่แม้แต่พฤติกรรมอย่างการเช็คมือถือก็อาจบ่งบอกได้ถึงอะไรบางอย่าง

คำอธิบายทางจิตวิทยา เกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่ม แฟนสาว หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ชอบเช็คโซเชียล ข้อความ หรือโทรศัพท์มือถือของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความคิดจิตใจของพวกเขาได้

คนรักที่ชอบเช็คโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น อาจเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รักหรือไม่ซื่อสัตย์กับพวกเขา จึงต้องการหาหลักฐานที่จะช่วยยืนยันให้เกิดความมั่นใจ

การที่คนรักชอบเช็คโทรศัพท์มือถือของอีกฝ่ายก็อาจเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างคนสองคน เพราะถ้าความสัมพันธ์นั้นมั่นคงและมีความสุข ต่างฝ่ายต่างก็จะมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในตนเองและอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

การเช็คโทรศัพท์มือถือไม่ได้แปลว่าฝ่ายหนึ่งระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจมีความลับซ่อนอยู่เสมอไป แต่อาจแปลว่าฝ่ายที่เป็นคนเช็คนั้นมีความคิดที่จะนอกใจเสียเอง จึงคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติด้วยเช่นกัน

การเช็คโทรศัพท์มือถืออาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของคนเราได้ อย่างเช่นปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ ที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่กล้าไว้ใจใครได้อีกเลย

ในทุกความสัมพันธ์นั้นควรมีการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนในทุกๆ เรื่อง เพราะทุกคนต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้ ก็อาจแปลว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจหรือไม่คิดที่จะรับรู้เรื่องของขอบเขตเหล่านี้เลย

การเช็คโทรศัพท์มือถืออาจเกิดจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรในใจ อย่างเช่นเรื่องที่สงสัย ไม่ไว้ใจ หรือมีปัญหา แต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ จึงพยายามหาวิธีหาคำตอบด้วยตัวเอง วิธีแก้ก็คือคู่รักควรที่จะเปิดใจให้แก่กันเสมอ

หรือบางครั้งมันก็อาจเกิดจากพฤติกรรมของอีกฝ่ายเอง ที่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือใช้เวลาพูดคุยกับคู่รักของตนเองบ่อยเท่าที่ควร และอาจจะเอาแต่สนใจโทรศัพท์มือถือ จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการความรักและความใส่ใจบ้าง

พฤติกรรมการเช็คโทรศัพท์มือถือยังอาจส่งสัญญาณให้เรารู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะมีความสัมพันธ์อย่างจริงจัง เพราะคู่รักที่คบกันอย่างมีเหตุผลจะต้องเริ่มจากการพูดคุยกันตรงๆ ก่อนเสมอ

ที่มา: brightside