ความสำคัญของงานวันเกิดสำหรับเด็กๆ ที่อาจไม่ได้เป็นแค่งานฟุ่มเฟือยเสมอไป

0
749

การจัดงานวันเกิดในยุคปัจจุบันนั้นไปไกลมาก เพราะเด็กๆ มักจะมีงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่ต่างจากผู้ใหญ่ มีแขกจำนวนนับสิบหรือนับร้อยคน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่คนมองว่าเวอร์เกินไป แต่มันก็มีข้อดีอยู่ด้วยเช่นกัน

การจัดงานเลี้ยงวันเกิดของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกันไป บางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่และเชิญแขกมากมาย บางครอบครัวอาจจัดงานเล็กๆ เรียบง่าย และบางครอบครัวอาจไม่ได้สนใจในเรื่องของการจัดงานเลย

แต่ผู้เชี่ยวชาญได้เปิดเผยว่าการจัดงานเลี้ยงวันเกิดอาจมีความสำคัญมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต ที่พวกเขากำลังพยายามทำความเข้าใจ เรียนรู้ หรือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของอายุอยู่นั่นเอง

Dr. Jacqueline Woolley ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานวันเกิด ว่ามีความสำคัญต่อเด็กๆ อย่างไรบ้าง โดยได้ทำการทดลองในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กวัย 3 และ 5 ขวบจำนวน 99 คน ที่จะต้องตอบคำถามว่าคิดว่าคนที่พวกเขาได้พบเจอนั้นอายุเท่าไหร่ โดยคนที่พวกเขาได้พบเจอคือเด็กวัย 2 ขวบที่กำลังจะอายุ 3 ขวบจำนวน 3 คนด้วยกัน คนแรกได้จัดงานเลี้ยงวันเกิด คนที่สองไม่ได้จัดงานเลี้ยง ส่วนคนที่สามจัดงานเลี้ยง 2 รอบ

ผลการทดลองพบว่าเด็กๆ ตอบว่าเด็กคนแรกนั้นอายุ 3 ขวบ คนที่ไม่ได้จัดงานเลี้ยงยังอายุ 2 ขวบเหมือนเดิม ส่วนคนสุดท้ายนั้นอายุ 4 ขวบแล้ว แสดงให้เห็นว่าเด็กๆ มองว่างานเลี้ยงวันเกิดคือการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยนั่นเอง

เรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นแค่การคิดคำนวณตัวเลขของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังต้องมองลึกเข้าไปถึงการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยด้วย ว่าเด็กๆ อาจจะรู้สึกเหมือนพวกเขาไม่ได้เติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่ได้เลี้ยงฉลองวันเกิด

การจัดงานเลี้ยงวันเกิดไม่ได้ทำให้เด็กๆ เข้าใจในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วย นั่นก็คือช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าเป็นที่รักของคนในครอบครัว ช่วยสร้างความสนิทสนมให้กับทุกคนในบ้าน ช่วยให้เด็กๆ เข้าสังคมได้ดีขึ้นเมื่อได้พบปะกับเพื่อนๆ ในงานเลี้ยง ช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้กับเด็กๆ ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีสุขภาพจิตที่ดี และแน่นอนว่าทำให้เด็กๆ รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ที่เมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักรับผิดชอบหรือทำสิ่งต่างๆ เหมือนเด็กโตมากขึ้นด้วย

แต่การจัดงานเลี้ยงไม่จำเป็นต้องเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่อลังการเสมอไป เด็กๆ ก็ยังสามารถสัมผัสถึงความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ได้ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆ ในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เรียบง่ายก็ตาม

ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับวันเกิดของเด็กๆ มากขึ้น เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตอย่างสมวัยและมีความเข้าใจในตัวเอง ไม่เกิดความสับสน หรือรู้สึกเหมือนไม่ได้รับความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่ของตนเอง

ที่มา: brightside