รวมหลักคิดที่พ่อแม่ควรคำนึง ก่อนการลงโทษลูกเมื่อทำผิดพลาด

0
444

จากการวิจัยพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองได้อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว แต่ในความเป็นจริงบางครั้งการสอนหรือลงโทษเด็กๆ ด้วยความหวังดี ก็อาจส่งผลเสียมากกว่าจะก่อให้เกิดผลดีได้

ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากลงโทษลูกของตนเอง แต่ถ้าหากว่าพวกเขาทำผิดก็ควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธี และหลีกเลี่ยงที่จะทำตามสิ่งต่อไปนี้ ที่ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าอาจทำให้เด็กๆ สูญเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ ดังนั้นบางครั้งพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีเลย และการทำผิดโดยไม่ได้เจตนาก็ไม่ควรถูกลงโทษ เพราะจะทำให้เด็กๆ กลายเป็นคนขี้กลัวและไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง

การให้คำแนะนำและการออกคำสั่งนั้นแตกต่างกันมาก และเด็กๆ ก็เข้าใจความแตกต่างเป็นอย่างดี ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรลงโทษเด็กๆ ที่ไม่ทำตามคำแนะนำ เพราะจะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่ขี้กลัวและยอมคนง่าย

พ่อแม่สามารถลงโทษเด็กๆ ได้เมื่อพวกเขาทำผิด แต่การลงโทษต้องทำไปด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นหลัก เพราะนอกจากจะกลายเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปแล้วยังทำให้เด็กๆ รู้สึกไม่ดีและอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคต

ไม่ว่าเด็กๆ จะดื้อหรือซนแค่ไหน ก็ไม่ควรลงโทษพวกเขาในที่สาธารณะต่อหน้าผู้คน เพราะจะทำให้เด็กๆ รู้สึกอับอายและโกรธ ในขณะเดียวกันการชมเชยเด็กๆ ในที่สาธารณะก็อาจทำให้พวกเขากลายเป็นคนทะนงตนเกินไปด้วย

ถ้าพ่อแม่พูดว่าเด็กๆ จะต้องถูกลงโทษ พวกเขาก็จะต้องถูกลงโทษจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่ก็เพียงแค่พูดออกมาแต่ไม่ลงมือทำจริงๆ นอกจากจะทำให้เด็กๆ ไม่เชื่อฟังแล้วยังทำให้มีพฤติกรรมที่แย่ลงกว่าเดิม

ถ้าไม่รู้ว่าใครคือคนผิด ต้องลงโทษทุกคนพร้อมกัน เพราะถ้าหากว่าลงโทษผิดคนก็จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ นอกจากเด็กที่ถูกลงโทษจะกลายเป็นแพะรับบาปแล้ว เด็กที่ไม่ถูกลงโทษก็จะได้ใจและทำผิดซ้ำๆ

กฎสำคัญของการลงโทษเด็กๆ ก็คือ ลงโทษ ให้อภัย และลืมไปซะ เพราะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเอาแต่ลงโทษความผิดเก่าๆ ที่เคยลงโทษไปแล้ว ก็จะทำให้เด็กๆ ไม่ได้เรียนรู้ ยึดติดกับเรื่องเดิม และไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่

การลงโทษต้องเหมาะสมกับตัวเด็กๆ เองด้วย ไม่ควรลงโทษทุกความผิดด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมด ถ้าทำผิดเล็กๆ น้อยๆ ก็ลงโทษเบาๆ ถ้าทำผิดร้ายแรงก็เพิ่มโทษให้หนักขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนไปตามความชอบและอายุของพวกเขาด้วย

อย่าใช้คำหยาบคาย คำด่า หรือคำพูดที่ไม่ดีในการลงโทษเด็กๆ โดยเฉพาะคำที่ทำให้พวกเขารู้สึกแย่ แต่ควรพูดคุยกันด้วยเหตุผล ยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆ ทำของตกแตก ก็สั่งให้พวกเขาเก็บกวาด ไม่ใช่แค่ดุด่าเพื่อระบายอารมณ์

ที่มา: brightside