รวมพฤติกรรม ที่พ่อแม่ไม่ควรละเลยจนลูกกลายเป็น “เด็กดื้อ”

0
731

การเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นงานที่ท้าทาย พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีอยู่เสมอ

7 พฤติกรรมของเด็กๆ ที่อาจจะดูเหมือนไม่ใช่พฤติกรรมที่ร้ายแรงอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อตัวพวกเขาเองได้ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องหมั่นสอดส่องและช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้

การที่เด็กๆ เมินเฉยต่อการทำผิดของผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องถูกต้อง พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กๆ รู้ว่าการบอกกล่าวคุณครูหรือผู้ใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเพื่อนนั้นไม่ใช่การปากโป้งหรือขี้ฟ้องแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นหรือเพื่อนที่ตกเป็นเหยื่อ และผู้ใหญ่ก็ควรรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยความตั้งใจและไม่ตัดสินไปเอง

พี่น้องควรที่จะรักและคอยช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเหตุผลที่พี่น้องทะเลาะกันส่วนใหญ่แล้วมาจากพฤติกรรมของผู้ปกครองเอง อย่างเช่นการรักลูกไม่เท่ากัน พ่อแม่จึงควรให้ความรักกับเด็กๆ ทุกคนไม่ทำให้ใครรู้สึกขาด สอนให้พวกเขารู้ว่าการทะเลาะกันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี และปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักรักใครกลมเกลียวและช่วยเหลือกัน

พฤติกรรมการขโมยของเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กหรือไร้สาระอย่างที่พ่อแม่หลายคนคิด เพราะนิสัยนี้อาจติดตัวไปจนโตได้ สิ่งที่ต้องทำก็คือสอนให้ลูกรู้จักถูกผิด หรือดูที่สาเหตุอย่างเช่นเด็กบางคนก็ขโมยของเพราะต้องการความสนใจ

มารยาทเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก เพราะเมื่อพวกเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็อาจแก้ได้ยาก วิธีการก็คือพ่อแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง บอกให้รู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ และลงโทษบ้างเมื่อเด็กๆ ทำผิดร้ายแรง

การพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ความสำคัญของความซื่อสัตย์และความไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยสอนด้วยเหตุผล หรือถ้าร้ายแรงมากก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ความงอแงเป็นของคู่กันกับเด็กๆ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กๆ งอแงหรือเอาแต่ใจจนเคยตัว พ่อแม่ผู้ปกครองควรพูดคุยกับเด็กๆ ที่กำลังงอแงด้วยความสงบและเด็ดขาด สอนให้พวกเขารู้จักความอดทนและการรอคอย

พฤติกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในครั้งเดียว อย่างเช่นความมีน้ำใจหรือการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ที่พ่อแม่ต้องทั้งสอน ทำเป็นตัวอย่าง สอดแทรกไปกับชีวิตประจำวัน และไม่ควรกดดันเด็กๆ มากจนเกินไป

ที่มา: brightside