เคล็ดลับทางจิตวิทยา ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบ

0
289

ทุกคนล้วนเคยพบเจอกับคนที่พยายามเอาเปรียบเราเสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรยอมทนให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบเราเพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการ จึงต้องเรียนรู้เคล็ดลับในการตอบโต้กลับด้วย

เคล็ดลับทางจิตวิทยาในการตอบโต้หรือหาทางหลีกหนีจากคนที่พยายามเอารัดเอาเปรียบเราตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่หวังแค่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ไม่เคยมอบความจริงใจกลับคืนมาเลย

บางคนนั้นทำความดีโดยหวังผลตอบแทน โดยเฉพาะคนที่ทำความดีด้วยการช่วยเหลือใครบางคนแค่เพียงเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่นให้ของขวัญหรือช่วยเรื่องงาน แต่กลับขอสิ่งตอบแทนที่ทำให้เราลำบาก ดังนั้นจึงควรตัดไฟเสียแต่ต้นลมด้วยการไม่รับน้ำใจจากพวกเขา และพยายามทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จด้วยตัวเองเสมอ

สิ่งที่คนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นมักจะไม่ได้คาดคิดว่าจะพบเจอก็คือการตอบโต้กลับอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อพวกเขาพยายามเอาเปรียบเรา ให้ตอบโต้กลับไปทันที อย่างเช่นถามว่าต้องการให้เราทำสิ่งที่ไม่ต้องการจะทำจริงหรือ

การเรียกชื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำให้พวกเขามีความรู้สึกที่ดีกับเรามากขึ้น แม้กระทั่งในการปฏิเสธหรือการพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการที่จะฟัง การเรียกชื่อจะช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิม

การหลบสายตาไม่ช่วยให้เราสามารถเอาตัวรอดจากคนที่ชอบเอาเปรียบได้ แต่ควรสบตาพวกเขาไปตรงๆ และแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของเรา ที่จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายเอารัดเอาเปรียบ

อย่าปล่อยให้พวกเขาทำเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา หลายคนที่ถูกเอาเปรียบก็มักจะถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ จนอีกฝ่ายนำไปอ้างได้ว่าทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเราจนกลายเป็นความเคยชิน

ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมฟังความคิดเห็นของเรา ก็ยึดมั่นในคำพูดของตนเอง และพูดซ้ำๆ จนกว่าพวกเขาจะยอมรับฟัง เพราะบางคนก็อาจจะไม่ยอมแพ้ในการปฏิเสธแค่เพียงครั้งเดียว

ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียไปกับพวกเขาด้วย เราสามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นและปล่อยให้อีกฝ่ายอารมณ์ร้อนไปเพียงฝ่ายเดียว เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราเอง

รักษาระยะห่าง การรักษาระยะห่างไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือระยะห่างของร่างกายล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเสมอ เมื่อต้องการที่จะปฏิเสธใครบางคนจึงไม่ควรปล่อยให้พวกเขารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเรา

คนที่พยายามเอาเปรียบเรามักจะทำให้เรารู้สึกผิดและไม่แน่ใจในตัวเอง ดังนั้นจึงควรคิดทบทวนและทำความเข้าใจตัวเองอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้คนอื่นโน้มน้าวใจเราได้ง่ายๆ นั่นเอง

ที่มา: brightside