ความผิดพลาดในการเลี้ยงลูก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจเผลอทำลงไปโดยไม่รู้ตัว

0
401

มนุษย์ทุกคนต่างก็ทำผิดได้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือแม้แต่คนที่มีลูกแล้วก็ยังสามารถทำผิดกับลูกของตนเองได้ และบางครั้งความผิดพลาดที่พ่อแม่ทำลงไปโดยไม่รู้ตัวก็อาจส่งผลเสียต่อลูกน้อยของพวกเขาเอง

การเลี้ยงลูกนั้นไม่มีวิธีการหรือกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่ก็มีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและสิ่งที่พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยง เพราะการกระทำเหล่านี้อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี และทำให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีความสุขเลยก็ได้

บางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเด็กๆ และเผลอดุด่าหรือลงโทษพวกเขาต่อหน้าคนจำนวนมาก โดยที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้สนใจ แต่เด็กนั้นยังอยู่ในวัยที่ต้องการการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง การถูกดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษให้อับอายต่อหน้าคนอื่นอาจทำให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจไปเลย

สิ่งที่พ่อแม่ได้พบเจอมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั้นยังคงฝังอยู่ในความคิดและจิตใจรวมไปถึงพฤติกรรมของพวกเขาเสมอ และบางครั้งมันก็ส่งผลต่อแนวทางในการเลี้ยงลูก แต่จงจำไว้ว่าพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องทำผิดซ้ำตามรอยพ่อแม่ของตนเอง แต่สามารถป้องกันและแก้ไขไม่ให้ลูกๆ ต้องพบเจอกับสิ่งที่ตนเองก็ไม่เคยเข้าใจในวัยเด็กได้

ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะต้องการให้ลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนและอยู่ในโอวาท แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวห่างเหิน พ่อแม่ควรแสดงความรักความห่วงใยให้ลูกๆ สัมผัสได้อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รัก

พ่อแม่นั้นเป็นต้นแบบของลูกๆ และวิธีการใช้ชีวิตของพ่อแม่ยังส่งผลต่อชีวิตของลูกๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทำย่อมส่งผลต่อลูกได้เสมอ จากการวิจัยพบว่าคุณแม่ที่มีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพจะทำให้ลูกๆ มีโอกาสเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์น้อยลงได้ถึง 75% ดังนั้นถ้าต้องการให้เด็กๆ มีสุขภาพดีพ่อแม่ก็ควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

นอกจากสิ่งที่พ่อแม่พบเจอมาเมื่อครั้งยังเด็กนั้นอาจจะส่งผลให้พ่อแม่ทำแบบเดียวกันกับลูกของตนเองแล้ว บางครั้งพวกเขาก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม อย่างเช่นคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบจำกัดกรอบและกฎเกณฑ์มากเกินไป ก็อาจจะให้อิสระกับลูกมากเกินไปเพื่อชดเชยชีวิตของตนเองในช่วงวัยรุ่น ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับลูกๆ เสมอไป

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกได้รับสิ่งดีที่สุด จนบางครั้งก็เผลอตามใจลูกมากเกินไป ซึ่งมีแต่จะทำให้เด็กๆ กลายเป็นคนที่เอาแต่ใจและเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ จึงควรควบคุมพฤติกรรมของพวกเขาบ้างและให้รางวัลอย่างเหมาะสม

ความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ ที่ยังใสซื่อและไม่เข้าใจในการแสดงออกของผู้ใหญ่ พ่อแม่ควรควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดี ไม่เอาความโกรธไปลงกับเด็ก เพราะจะทำให้เกิดแผลในใจของเด็กๆ ได้เลย

เด็กๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากพ่อแม่ของพวกเขา รวมไปถึงวิธีการแสดงออกและการแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วย ถ้าไม่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนอย่างไร พ่อแม่ก็ควรจะเริ่มแก้ไขที่พฤติกรรมและการแสดงออกของตนเอง

การทะเลาะหรือถกเถียงกันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือหลังจากนั้นพ่อแม่ควรจะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกับเด็กๆ ให้พวกเขารับรู้ว่าความคิดและความรู้สึกของพวกเขาก็สำคัญ ไม่ได้ถูกมองข้ามหรือละเลย

ที่มา: brightside